Ett område med bebyggelse som snart fyller 100 år. Tomterna styckades upp 1922. På senare hälften av 1920-talet hade husbyggnationen satt igång. 1925 gjordes en vägdelning, så att de olika fastigheterna som styckats av från Haga hade fått sin beskärda andel av vägsträckorna. Första gången jag, web-ansvarig, sett namnet Ekudden skrivet är i ”Inflyttningslängden” i Svinnegarns församling. Där noteras att ”Nilsson, Gudrun Vendla flyttar från Bromma tiil Ekudden den 25/11 1941. Första gången namnet Ekudden används på en karta är 1951, då Ekonomiska kartan över området gavs ut. Tidigare sa man Ekbacken eller sommarstugeområdet bortom Haga. De flesta husen för permanent boende hade en egen benämning, t.ex. Ekensberg, Solbacka,  Fågelbo, Högås. Den här beskrivningen försöker ge en inblick i hur området har använts av tidigare generationer.

Vill du kommentera innehållet är du välkommen att skriva till: info@ekuddenbo.se

Vill du hyra ett sommarhus på Ekudden för kortare tid? Gå till: ekuddenbo.se/sommarhus

Ekudden vid Svinnegarnsviken

Webansvariga: John-Erik Höglund o Gunnel Näsström